Makale Yazmak Gerekçeleri

Yazarlar Hüseyin Kadıoğlu

Bu soruyu cevaplamadan önce bilim nedir sorusunu yanıtlamak gerekir. Zira makaleler bilime katkı sunması gereken yazılardır.

Bu soruyu cevaplamadan önce bilim nedir sorusunu yanıtlamak gerekir. Zira makaleler bilime katkı sunması gereken yazılardır.

Bilim Türk Dil Kurumunca şöyle tanımlanır:

1. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.

2. Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.

3. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci [1].

Görülüyor ki hem prospektif çalışmalar, retrospektif çalışmalar, olgu sunumları, kohort çalışmalar, olgu serileri ve diğerleri aslında buradaki soruların yanıtlarını aramaktadırlar. Bilim; bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, yöntemli düzenli bir araştırma ile ulaşılan sonuçtur. Ama başlangıç noktası meraktır.

Bilim olgusaldır. Olgusal olmak demek bilimin gözlenebilir olgulara dayanması demektir. Bilim mantıksaldır. Araştırma sonuçlarının kendi içerisinde tutarlı olması gerekir. Bilim genelleyicidir. Bilim tek tek olgularla değil olgu türleriyle uğraşır. Bilim nesneldir (Objektif). Bilimsel bilgi, bireyin kişisel görüşünden bağımsızdır. Bilim eleştiricidir[2].

Makale yazmanın hem kişisel hem de başkaları için yapılan bir iş olduğunu söylemek hiç de yanlış olmaz. Kişisel kazanımlar akademik dünyadaki tanınırlığın artması, bilgi ve fikirlerin geliştirilmesi, meslektaşlar arasında tanınırlığı arttırmak, profesyonel bağlantıların artması ve hatta maddi kazançtır. Başkaları için yapılan bir iş tanımından kastedilen ise bilginin yaygınlaşması ve ileride bu bilginin geliştirilmesini kovalıyor olmasıdır. Bu fedakarlık egoyu da etkileyebilir [3].

Akademik kazançlar: Yayınla ya da yok ol “publish or perish” akademik hayatla sıkı sıkıya bağlantılıdır. Özgeçmişinizde yayınlarınız olmadan akademik hayatta yükselmeniz mümkün olmadığı gibi bu akademik yükselme için tek faktör değildir.

Mesleki kazançlar: Mesleki tanınırlık berberinde akademik tanınırlık getirir. Ayrıca akademik hevesleri olmayan kişiler için de gelecekte işverenlere;  kişinin fikir üretme ve sonuçlarını paylaşma becerisinin olduğunu gösterir. Unutmamak gerekir ki üniversite dışından da bilimi yönlendiren ve öncü çok sayıda yayın yapılmıştır.

Bilgi ve muhakeme gücündeki artış: Yapılan her yayın yazan kişinin konu ile ilgili bilgisini arttırır. Yapılan her yayın bilimin sunduğu fırsatları ve anlayışı geliştirmeye yardımcı olarak hastaların yararına olur.

Tanınırlık: “Yayınlanan her makale insan egosunu şımartır”. JK Galbraith’e ait olan bu cümle [4] tamamen anlaşılabilir bir anlam içermektedir. Zira özellikle eserleri büyük derlemelerde yer alan yazarlar kendi çevresinin dışında da bir tanınırlığa ulaşır. Yayınlanan her makale ölümsüz bir eserdir ve gelecekte isminizin hatırlanmasını sağlayacaktır. Makaleleri olmasa bugün Rudolph Nissen ismi bize bir şey ifade eder miydi ? [5].

Profesyonel ilişkilerin gelişmesi: Bir doktorun ünü yayınlarının hacmi ve sayısı ile ilgilidir. Bu yayınlar dünyadaki diğer meslektaşlarının ilgisinin ona yönlenmesini sağlar. Bu profesyonel bağlantılar takip eden süreçteki makalelerin yayınlanmasını kolaylaştırır ve sonrasında gelişebilecek fikir alışverişlerinin tohumlarını atar. Nihai olarak sağlam temellere oturmuş dostlukların ve çalışmaların gelişmesinde katkıda bulunur.

Finansal kazançlar: Her ne kadar makale yazmak için harcanacak zamanda daha çok hasta bakıp para kazanılacağı düşünülse de; akademik yayınların bilinirliği ve getirileri daha prestijli ve kazançlı bir mesleki hayat oluşturmakta ciddi bir temel oluşturur.

Bir başlıktaki bir diğer tanımlama da yazılan makalenin nasıl olması gerektiğidir. “British Medical Journal”’ in baş editörü Farfor akademik bir makalenin nasıl olması gerektiğini anlatırken makaleyi “Su dolu kasedeki altın balık” olarak tanımlamıştır. Balık incelenen veriyi temsil eder. Balık canlı olmalıdır (credible/inandırıcı). Bir başı, gözü, kuyruğu ve yüzgeçleri olmalıdır (Structure/yapı). Su (style/stil) şeffaf/berrak olmalıdır (balığı görebilmek için). Aynı zamanda kasenin içerisi de suyu ve balığı görebilecek şekilde berrak olmalıdır [6].

 

Kaynaklar

1) Kensinger CD, Merrill WH, Geevarghese SK. Surgical mentorship from mentee to mentor: lessons from the life of Alfred Blalock, MD. JAMA Surg 2015;150:98-9.
2) Ynalvez MA, Ynalvez RA, Ramírez E. Mentor-mentee interaction and laboratory social environment: Do they matter in doctoral students' publication productivity? Biochem Mol Biol Educ 2017;45:130-144.
3) Ogdie A, Sparks JA, Angeles-Han ST, Bush K, Castelino FV, Golding A, et al. Barriers and facilitators of mentoring for trainees and early career investigators in rheumatology research: Current state, identification of needs, and roadmap to an inter-institutional adult rheumatology mentoring program. Arthritis Care Res (Hoboken) 2017 May 23. doi: 10.1002/acr.23286.
4) Muenke M. Mentors without Borders. Mol Genet Genomic Med 2016;4:489-93.
5) Kostrubiak DE, Kwon M, Lee J, Flug JA, Hoffmann JC, Moshiri M, et al. Mentorship in Radiology. Curr Probl Diagn Radiol 2017;46:385-390.
6) Sng JH, Pei Y, Toh YP, Peh TY, Neo SH, Krishna LKR. Mentoring relationships between senior physicians and junior doctors and/or medical students: A thematic review. Med Teach 2017;39:866-875.
7) Chariker JH, Zhang Y, Pani JR, Rouchka EC. Identification of successful mentoring communities using network-based analysis of mentor-mentee relationships across Nobel laureates. Scientometrics 2017;111:1733-1749.
8) Sambunjak D, Straus SE, Marusić A. Mentoring in academic medicine: a systematic review. JAMA 2006;296:1103-15.
9) Cellini MM, Serwint JR, D'Alessandro DM, Schulte EE, Osman C. Evaluation of a Speed Mentoring Program: Achievement of Short-Term Mentee Goals and Potential for Longer-Term Relationships. Acad Pediatr 2017;17:537-543.
10) Opota O, Greub G. Mentor-mentee relationship in clinical microbiology. Clin Microbiol Infect 2017;23:448-453.

Modül için henüz bir yorum yazılmamıştır.

Yorumlarınız için bizim için önemlidir.

Yorum yazmak için tıklayınız